Koulutuksemme perustuu positiiviseen vahvistamiseen

Tarkoituksemme ei ole kouluttaa nopeasti vaan saada koirat toimimaan turvallisesti


Pennut

Koulutamme lähes yksinomaan labradorinnoutajia. Kasvatamme pääosan pennuista itse. Pentujen vanhemmat on valittu terveys- ja työominaisuuksien perusteella. Pitkäjännitteinen jalostustyö on alkanut kantaa hedelmää ja koiramateriaali on tällä hetkellä erinomaista.

Pyrimme sijoittamaan pennut tavallisiin perheisiin siten, että ne saisivat mahdollisimman paljon kokemuksia tilanteista, joita ne tulevassa työssään kohtaavat. Ns. hoitoperheen ei tarvitse varsinaisesti kouluttaa pentua: sosiaalistaminen yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi riittää. Tämä vaihe on tulevan opaskoiran kannalta erittäin tärkeä.

Osa pennuista voidaan hylätä jo tässä vaiheessa esim. terveys- tai käytösongelmien takia.

Kokelaiden valinta

Pentuvaiheen jälkeen otamme koirat testattavaksi n. 1,5 vuoden ikäisinä, jolloin ne alkavat pikku hiljaa aikuistua. Testit kestävät 2-4 viikkoa, minkä aikana yleensä mahdolliset ongelmat esim. arkuus, liian voimakas reagointi  toisiin koiriin, eroahdistus yms. tulevat esiin. Hylkäysprosentti tässä vaiheessa on n. 25 %:a, omien kasvatuspentujen kohdalla se on hieman alempi.

Kokelasvaiheeseen hyväksytyt koirat jaetaan kouluttajien kesken pienempiin ryhmiin, jotta niiden todellinen luonne saadaan esiin. Samalla koirat joutuvat tottumaan tarhaolosuhteisiin, mikä on erittäin hyvä psyyketesti.

Tiukan seulan läpäisseet koirat ovat erittäin motivoituneita sekä palvelualttiita. Näitä ns. kokelaita ei tarvitse houkutella mihinkään, päinvastoin koulutus on niiden päivän kohokohta.

Koulutus

Koulutus aloitetaan tutustuttamalla koirat tulevaan työtehtävään eli kulkemaan erilaisissa paikoissa. Nyt käydään testaamassa portaat, hissit, liikennevälineet, toiset koirat, erilaiset pinnat jne. Koirien valmius kohdata tilanteita ratkaisee, miten niitä aletaan varsinaisesti kouluttaa. Näin kouluttajat pystyvät ottamaan koirien yksilölliset ominaisuudet huomioon.

Alkuvaiheen jälkeen koulutus jatkuu syventävänä eli tilanteita käydään yksilöllisesti läpi. Peruskoulutusvaiheessa koirat joutuvat oikeasti jo työskentelemään pitkiäkin aikoja, aivan kuten myöhemmin töissä ollessaan. Kokelaat tottuvat olemaan "kilometritehtaalla", jotta niiden todelliset työominaisuudet tulevat esiin.

Aivan koulutuksen loppuvaiheessa pyrimme jo löytämään kokelaalle sopivan käyttäjän ja aloitamme räätälöidyn koulutuksen tulevaan työtehtään.

Hylkääminen on mahdollista koulutuksen jokaisessa vaiheessa.

Työ

N. puolen vuoden koulutusvaiheen jälkeen kokelaat alkavat olla valmiita tulevaan työtehtävään. Tässä vaiheessa koulutus jatkuu uuden käyttäjän kanssa ns. luovutuskurssilla, joka kestää 2-4 viikkoa. Luovutuskurssin tehtävä on tutustuttaa käyttäjä ja koira toisiinsa ja antaa perusvalmiudet

Jatkokurssilla (n. puolen vuoden kuluttua luovutuksesta) syvennämme edelleen opittuja asioita käyttäjän kotona. Mahdollisia ongelmatilanteita käydään läpi, jottei niistä pääse muodostumaan ylivoimaista estettä yhteistyölle. On kuitenkin muistettava, ettei yksikään opaskoira ole täydellinen vaan oppiminen jatkuu koko käyttöiän ajan.

Seuraamme ja olemme koirakon tukena koko koiran käyttöiän ajan.Ota yhteyttä

Suomen Opaskoirakoulu Oy
Snellmaninkatu 21
70100 KUOPIO
P: 0440-564 406

Some

facebook

Opaskoira on arjen kaveri

  • Generic placeholder image
    Opastus

    Opaskoiran tehtävä on opastaa näkövammaista erilaisissa arjen tehtävissä: katujen/teiden ylitykset; ovien, hissien, portaiden yms. hakemiset jne.

  • Generic placeholder image
    Arjen kaveri

    Koira on myös erinomainen arjen kaveri. Moni näkövammainen on yksinäinen, jolloin koira tarjoaa seuraa kellon ympäri. Sosiaalinen verkosto myös kasvaa koiran myötä. Näitä arvoja on mahdoton mitata millään mittareilla.

Meistä

Meille on kunnia-asia, että jokainen luovutettava opaskoira käy läpi tiukan seulan. Kaikessa toiminnassamme panostamme siihen, että kouluttamamme opaskoiran kanssa liikkuminen on turvallista.

Koulutuksemme perustuu positiiviseen kannustukseen sekä tapaoppimiseen. Koulutuksessa emme käytä mitään hokkuspokkustemppuja vaan oppiminen perustuu sekä kouluttajan että koulutettavan periksiantamattomaan työhön.