Kurssit

Järjestämme useita kursseja, jotka liittyvät opaskoiran saantiin.

 • Esikurssit

  Responsive imageEsikurssin ensisijainen tarkoitus on antaa koiranhakijalle todenmukaista, mahdollisimman kattavaa tietoutta opaskoiran kanssa liikkumisesta ja koiran pitoon yleisesti liittyvistä asioista, velvoitteista sekä vastuista. Esikurssi on tarkoitettu uusille käyttäjille.

  Esikurssilla käydään teoriassa läpi mitä opaskoira todella osaa ja mitä käyttäjältä vaaditaan. Esikurssilla myös korostetaan itsenäisen liikkumisvalmiuden tärkeyttä ja painotetaan, etteivät valkoinen keppi ja opaskoira ole toinen toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan että on hyvin tärkeää pitää yllä myös perusliikkumistaidon ohjauksessa saatuja valmiuksia liikkua pelkän kepin kanssa.

  Opaskoirakoulun osalta esikurssin tarkoitus on antaa koululle mahdollisimman hyvä kuva koiranhakijasta, hänen fyysisestä kunnosta, itsenäisestä liikkumisvalmiudesta, liikkumisesta koiran kanssa ja yleisestä kiinnostuksesta / innostuneisuudesta koiraa kohtaan.Esikurssit järjestetään siten, että käytössä on sellaisia koulutusvalmiuksia omaavia opaskoiraoppilaita, että hakija pääsee myös kokeilemaan tilanteesta riippuen eri opaskoiratyyppien kanssa liikkumista. Näillä testikävelyillä haetaan vahvistusta ajatuksiin, joita kouluttajalla mahdollisesti on tietyn koirayksilön sopivuudesta hakijalle.

 • Luovutuskurssit

  Responsive imageLuovutuskurssilla eli yhteistyökurssilla opaskoira luovutetaan käyttäjälleen. Kurssi kestää 3 - 4 viikkoa, joista ainakin yksi viikko pyritään järjestämään irti arkiympyröistä, mikä on ainakin uusien koirankäyttäjien kohdalla usein tarpeellista. Tällöin käyttäjä ja tuleva opaskoira pääsevat tutustumaan toisiinsa eikä häiriötekijöitä ole niin paljoa.

  Kurssin toisella viikolla syvennetään ensimmäisen viikolla opittuja asioita. Tämä viikko voi olla jo ns. kotipaikkakoulutusta, etenkin ns. vanhojen koirankäyttäjien kohdalla. Usein tällä viikolla koetaan pieniä takapakkeja, mutta sitkeys palkitaan.

  Kolmas viikko on jo sitten ns. kotipaikkakoulutusviikko. Tällä viikolla pyritään käymään yhdessä koirakon kanssa käyttäjän tuttuja reittejä, joita iskostetaan koiran mieleen. Uusi ympäristö saattaa aiheuttaa koiralle hieman takapakkia, mutta taas on muistettava, että lopussa kiitos seisoo.

  Luovutuskurssin lopuksi järjestetään ns. katselmus, jossa koira lopullisesti luovutetaan käyttäjälleen.

  On muistettava, ettei koirakko suinkaan ole vielä valmis vaan vasta tästä varsinainen oppiminen vasta alkaa. Kun otetaan huomioon, että koira voi olla opaskoirana jopa 12 vuotiaaksi asti, kannattaa olla sitkeä ja kärsivällinen.

 • Jatkokurssi

  Responsive imageNoin puolen vuoden päästä luovutuskurssin loppumisesta järjestetään jatkokurssi. Tällä kurssilla käydään koirakon kotona tuttuja asioita läpi. Lisäksi pyritään yhdessä etsimään ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.


Suomen Opaskoirakoulu

Suomen Opaskoirakoulu on perustettu 2007. Ensimmäiset opaskoirat luovutettiin 2012 kansainvälisenä opaskoirapäivänä. Kaikkiaan koulun kouluttamia opaskoiria on lähes jokaisen sairaanhoitopiirin alueella jo n. viisikymmentä.

Ota yhteyttä

Suomen Opaskoirakoulu
Snellmaninkatu 21
70100 KUOPIO
P: 0440-564 406